Seagate, tüm dünyada insanların ve işletmelerin en kritik anılarını ve işle ilgili verilerini oluşturmalarını, paylaşmalarını ve saklamalarını sağlayan üstün ürünler geliştiren, veri depolaması çözümlerinde önder bir kuruluştur. 

Günümüzde veri depolaması salt arşivlemenin çok ötesine geçmiştir; artık veri depolaması, bilgilerin analizi için yöntemler sağlanması, belirli düzenlerin ve davranış biçimlerinin anlaşılması, deneyimlerin ve anıların yeniden yaşanması gibi ihtiyaçların karşılanması halini almış bulunmaktadır. Büyüme ve inovasyon için depolanmış bilgilerin kullanılması gerekmektedir. Seagate, her gün üretilen yaşayan bilgilerden daha fazla yararlanabilme güçlüğünün üstesinden gelmek için önder olduğu depolama konusundaki eşsiz deneyimlerini kullanmaktadır. Tek bir depolama inovasyonu ile başlayan süreç, çeşitli sistemlere evrilerek daha hızlı, daha güvenilir ve daha büyük olmuştur. Artık iş sadece bilgilerin depolanması değildir; söz konusu olan bilgiye daha çabuk, daha güvenli ve daha doğru biçimlerde erişip yorumlayabilmektir.